Verborgen in het volle zicht
Trailer

Trailer

April 21, 2021

In ‘Verborgen in het volle zicht’ bezoekt Simon Heijmans bijzondere plekken in Nederland die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar waar iets staat te gebeuren. 
Dit doet hij in opdracht van de Erfgoed Deal. Zij steunen projecten waarin erfgoed een betekenisvolle rol speelt in de verandering die deze bijzondere plekken zullen ondergaan in de aankomende jaren.

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal. 
Muziek: Amir Vahidi
Mixage: Sam Huisman
Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee: Jephta Dullaart, Merel Godrie, Marie-Hélène Houben-Manders, Willemien van de Langemheen, Patricia van Ling, Edwin Raap en Marjorie Verhoek.

Klimaatbestendige kastelen, landgoederen en buitenplaatsen

Klimaatbestendige kastelen, landgoederen en buitenplaatsen

April 21, 2021

In drie provincies in Nederland wordt onderzocht wat de impact is van klimaatverandering op de bodemgesteldheid rond kastelen,  landgoederen en buitenplaatsen. Daarnaast  wordt nagedacht over oplossingen  voor een stabiele waterhuishouding om verdroging en aantasting van groen erfgoed in de toekomst te voorkomen.

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal.

Muziek: Amir Vahidi
Mixage: Sam Huisman

Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee: Jephta Dullaart,  Merel Godrie, en Marjorie Verhoek.

Initiatiefnemers en partners van dit project: Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Gemeente Zeist, Utrechts Landschap, Utrechts Particulier Grondbezit en sKBL.

Meer informatie over dit project vind je op www.erfgoeddeal.nl/projecten.

Watermolenlandschap

Watermolenlandschap

April 21, 2021

Rondom watermolens is door de eeuwen heen een bijzonder landschapstype ontstaan dat plaats biedt aan bijzondere dieren en planten. Deze structuren worden nu hersteld om de landschappen rondom de watermolens klimaat robuust te maken.

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal.

Muziek: Amir Vahidi

Mixage: Sam Huisman

Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee:  Merel Godrie, Marie-Helene Houben-Manders, en Marjorie Verhoek.

Meer informatie over dit project vind je op www.erfgoeddeal.nl/projecten.

Pampus

Pampus

April 21, 2021

Het historische forteiland Pampus zet het verleden in als inspiratiebron om een verduurzamingsslag te maken en wordt hiermee weer zelfvoorzienend, precies zoals vroeger.

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal.

Muziek: Amir Vahidi
Mixage: Sam Huisman

Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee: Merel Godrie, Edwin Raap en Marjorie Verhoek.

Meer informatie over dit project vind je op www.erfgoeddeal.nl/projecten.

De Wetlands

De Wetlands

September 3, 2020

De bodem van Amsterdam Wetlands, een omvangrijk veenweidegebied boven Amsterdam, is steeds meer aan het inklinken en daarmee komt CO2 vrij. Om dit tegen te gaan wordt de komende jaren gekeken welke delen kunnen worden ‘vernat.’

 

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal.

Muziek: Amir Vahidi
Mixage: Sam Huisman

Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee: Jephta Dullaart, Merel Godrie, Marie-Hélène Houben-Manders, Willemien van de Langemheen, Patricia van Ling, Edwin Raap en Marjorie Verhoek.

Meer informatie over dit project vind je op www.erfgoeddeal.nl/projecten.

De Pas

De Pas

September 3, 2020

De wijk De Pas in Winterswijk zal de komende jaren worden klaargemaakt voor de toekomst. Het is niet zomaar een wijk, De Pas is een Bloemkoolwijk. Misschien wel het jongste erfgoed van Nederland.

 

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal.

Muziek: Amir Vahidi
Mixage: Sam Huisman

Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee: Jephta Dullaart, Merel Godrie, Marie-Hélène Houben-Manders, Willemien van de Langemheen, Patricia van Ling, Edwin Raap en Marjorie Verhoek.

Meer informatie over dit project vind je op www.erfgoeddeal.nl/projecten.

Het Stadspark

Het Stadspark

September 3, 2020

De gemeente Weert staat voor een aantal uitdagingen als het gaat om krimp, hittestress en klimaatadaptatie. Hun wapen in deze strijd: een stadspark op een plek met een bijzondere geschiedenis.

 

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal.

Muziek: Amir Vahidi
Mixage: Sam Huisman

Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee: Jephta Dullaart, Merel Godrie, Marie-Hélène Houben-Manders, Willemien van de Langemheen, Patricia van Ling, Edwin Raap en Marjorie Verhoek.

Meer informatie over dit project vind je op www.erfgoeddeal.nl/projecten.

Het Hoornwerk

Het Hoornwerk

September 3, 2020

In een van de belangrijkste dijkverzwaringsprojecten van Nederland is een speciale rol weggelegd voor een oud verdedigingswerk: Het Hoornwerk gelegen aan de voet van de Grebbedijk.

‘Verborgen in het volle zicht’ is een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal.

Muziek: Amir Vahidi
Mixage: Sam Huisman

Namens het programmabureau van de Erfgoed Deal werkten mee: Jephta Dullaart, Merel Godrie, Marie-Hélène Houben-Manders, Willemien van de Langemheen, Patricia van Ling, Edwin Raap en Marjorie Verhoek.

Meer informatie over dit project vind je op www.erfgoeddeal.nl/projecten.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App